Boven de Waterlijn

Boven de Waterlijn

De 'Boven de Waterlijn' bouwpakketten zijn de ideale oplossing voor een goedkoop vuilwatersysteem met een minimum aan onderdelen. Naast de standaard mogelijkheid om de inhoud van de tank aan de wal te kunnen legen, kan de vuilwatertank op open water (daar waar dat kan, mag en/of als u daartoe genoodzaakt bent omdat er geen walstations aanwezig zijn) onder vrij verval geleegd worden.

Omdat het legen van de tank zonder de drukopbouw van een pomp gebeurd verdient het de aanbeveling om de afvoer in minimaal 38mm (1 1/2") uit te voeren.

Er zijn 3 verschillende bouwpakketten.


Weergave per pagina
Sorteren op

Het 'Boven de Waterlijn - Direct' bouwpakket gaat uit van de meest eenvoudige oplossing voor een vuilwatersysteem aan boord.

Het toilet wordt direct op de vuilwatertank aangesloten. Voor het legen van de tank kan op open water de inhoud weglopen via de bestaande toilet-huiddoorvoer.  

 

296,33

Het 'Boven de Waterlijn - 1' bouwpakket gaat uit van de situatie dat de vuilwatertank niet in de buurt van de bestaande huiddoorvoer geplaatst kan worden.

Achter het toilet komt een 3-wegkraan (u kan kiezen tussen 3-wegkogelkranen of kunststof Y-kleppen) waarmee de mogelijkheid bestaat om het toilet direct overboord te pompen of in de vuilwatertank. Deze keuzemogelijkheid vergroot de gebruiksvriendelijkheid van het vuilwatersysteem tenopzichte van het OW-Direct pakket omdat bij een volle tank er bijvoorbeeld nog wel een 'plasje' (urine is niet schadelijk voor de volksgezondheid) overboord kan.

315,24

Het 'Boven de Waterlijn - 2' bouwpakket combineert de voordelen van BW-Direct en BW-1.

Dit is het meest gebruiksvriendelijke 'Boven de Waterlijn' vuilwatersysteem. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande huiddoorvoer. En door de combinatie van een 3-wegkraan achter het toilet en een T-stuk op de afvoerleiding is er de mogelijkheid om het toilet direct overboord te pompen of in de vuilwatertank of bij eventuele verstoppingen het systeem terug te spoelen!

BW-2 is in te bouwen als het schip in het water ligt.

335,50